Imtihonlar.uz Yuksak marralar sari

Kompyuterda tez ishlash uchun bilishingiz kerak bo‘lgan 50 ta qisqa klavish

03-iyul 08:06
Kompyuterda tez ishlash uchun bilishingiz kerak bo‘lgan 50 ta qisqa klavish
 • Ctrl + C - Nusxalash (Ko‘chirish)
 • Ctrl + X - Kesish
 • Ctrl + V - Pastga joylashtirish
 • Ctrl + Z - Bekor qilish
 • Ctrl + S - Saqlash
 • Ctrl + O - Faylni ochish
 • Ctrl + N - Yangi hujjat yaratish
 • Ctrl + P - Chop etish oynasini ochish
 • Ctrl + A - Hujjatni barchasini tanlash
 • Ctrl + F - Izlash oynasini ochish
 • Ctrl + B - Matnni qalin qilib qo‘yish (bold)
 • Ctrl + I - Matnni italic qilib qo‘yish
 • Ctrl + U - Matnni pastki chiziq bilan yozish
 • Ctrl + L - Matnni chap tomondan surish
 • Ctrl + R - Matnni o‘ng tomondan surish
 • Ctrl + E - Matnni markazlash (center)
 • Ctrl + J - Matnni ikki tomondan surish (justify)
 • Ctrl + K - Hyperlink qo‘yish
 • Ctrl + Y - Keyingi harakatni bekor qilish
 • Ctrl + F4 - Hujjatni yopish
 • Ctrl + W - Hujjatni yopish (yangi Word versiyalarida ishlatiladi)
 • Ctrl + Shift + S - Saqlash oynasini ochish
 • Ctrl + Shift + Z - Qaytadan amalni bajarish (bir necha martalik)
 • Ctrl + Home - Hujjatning boshiga o‘tish
 • Ctrl + End - Hujjatning oxiriga o‘tish
 • Ctrl + Backspace - So‘zning boshidan o‘chirish
 • Ctrl + Delete - So‘zning oxiridan o‘chirish
 • Ctrl + Space - Format o‘chirish
 • F7 - Imlo tekshirish
 • F12 - Saqlash oynasini ochish
 • Ctrl + F12 - Faylni saqlash
 • Alt + F4 - Dasturni yopish
 • Ctrl + 1 - Matnni boshqa o‘lchamdagi qilish (1-qat)
 • Ctrl + 2 - Matnni boshqa o‘lchamdagi qilish (2-qat)
 • Ctrl + 5 - Matnni boshqa o‘lchamdagi qilish (1.5-qat)
 • Ctrl + [ - Aktiv qatordagi suzuvorlarni kichik qilish
 • Ctrl + ] - Aktiv qatordagi suzuvorlarni katta qilish
 • Ctrl + Shift + > - Matnni katta qilish
 • Ctrl + Shift + < - Matnni kichik qilish
 • Alt + Enter - Yangi qatordan boshlash
 • Ctrl + Shift + N - Yangi bo‘lim yaratish
 • Ctrl + F1 - Yordam oynasini ochish
 • Ctrl + W - Hujjatni yopish (versiya 2019 va keyingilar uchun)
 • Ctrl + F6 - Ochilgan hujjatlardan o‘tish
 • Alt + F8 - Makroni boshlash
 • F4 - O‘rtacha amalni takrorlash
 • Ctrl + Shift + F - Shaylarni tuzatish
 • Ctrl + Space - Formatni olib tashlash
 • Alt + Ctrl + S - Sahifani saqlash oynasini ochish
 • Ctrl + Shift + G - Elementni qutisiz majmualash